måndag 10 maj 2010

Hjärta Smärta i Creative Review – igen.Creative Review har publicerat ett utdrag ur boken i sitt majnummer. Det är ett sju sidor långt reportage, det största i tidningen. Trots det tycker Anders Wester att de borde gett oss större utrymme och skrivit mer om vårt projekt. Vi älskar Anders!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar