fredag 20 maj 2011

Fame vs Success

Det påstås ofta att kvinnor inte är lika intresserade som män av att bli kända, och kvinnor säger ofta själva att de inte är intresserade av att bli det. Berömmelse och kändiskap är inte eftersträvansvärt och inte samma sak som att vara respekterad i sitt yrke. So far so good.

Både manlig och kvinnlig framgång handlar om urvalsmekanismer. Vem lyfter fram vem, och vem väljer ut? Paula Scher säger att det länge bara fanns plats för en kvinna i designpaneler och föreläsnings sammanhang (hon). ”Ju fler föreläsningar du gör, desto fler förfrågningar kommer du få, desto mer blir du citerad, och till slut blir du ett namn”. Med Hall of Femmes har vi märkt något liknande: berömmelse är en självuppfyllande profetia, en överenkommelse mellan människor, och du kan aldrig bli berömd utan ett sammanhang att bli det inom. Ju fler som påstår att du är stor, desto större blir du garanterat. Därför känns det märkligt att prata om att kvinnor inte vill bli kända. Sedan när blir någon känd på egen hand?

Här är en artikel om framgång inom grafisk design.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar